nif

Styreseminar - "Hvordan forstå rollen som styremedlem i selskaper?"

Tynset studie- og høgskolesenter inviterer til styreseminar på Tynset onsdag 13. april.
Seminaret har temaet "Hvordan forstå rollen som styremedlem i selskaper?" og er for alle som er medlemmer i et styre eller skal bekle en styreplass i nær framtid.
Se mer om styreseminaret her: pdfKursinvitasjon_Styrekurs_TSH.pdf