nif

Tilbud om kurs i CNC-programmering

Gjennom et samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr Tynset Studie- og høgskolesenter kurs i CNC programmering.  Kurset settes opp lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter.  Aktuelle kurstidspunkt er uke 11 eller uke 14. Gi tilbakemelding til May Tove Dalbakk ved Tynset Studie- og Høgskolesenter på telefon (991 65 244) eller e-post (may.tove.dalbakk@hedmark.org) innen 08. mars om du er interessert.Kursbeskrivelse CNC steg 1 (tilpasset)
Bearbeiding med CNC-teknikk, grundläggande kurs 2 dager. Inntil 8 deltagere. 
Kurset er satt opp egne tilrettelagte PC-er og CNC-fres.
Servering ila kursdagen er inkludert og kursbevis utstedes.  

Foreleser:pdfUrban Zetterberg, TEKNIKRESURS
Kursarrangør: Tynset Studie- og høgskolesenter, Kompetansesenteret, Aumlivn 4c, 2500 Tynset
Tidspunkt : Uke 11 el. uke 14 - 2016

Kursinnhold
Moderne bearbeidingsteknikk med CNC-fresing samt grundläggande tegningsförståelse. Kurset genomføres med gennomgangar, presentasjoner og demonstrasjoner mikset med praktiska øvelser for deltageren. Dette skjer ved hjelp av datamaskiner med kraftfulle, men likevel brukervennlig programvare med gode simuleringsmuligheter. Fokus ligger på kopplingen mellan tegningen, kordinatsystemet och det merkesnøytrale iso-språket.

Kursmål
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för CNC-tekniken och det för tekniken gemensamma ISO-språket. Beredning/planering och justering av cnc-program.

Kursen förklara på ett pedagogiskt sätt överföringen av informationen från tegningen till CNC-maskinen såväl manuelt som med hjälp av datorprogrammer(CAM-program)
Kursen är även förberedande för fortsatta studier inom CNC-teknik.

Förkunskaper
Ingen eller liten erfarenhet av bearbetning i 3-axliga maskiner och tegninger.
Ev. Dag 0. (dersom kurset kjøpes av en bedrift)
Förberedelser på plats hos kunden samt introduktion och presentation av kursen 

Dag 1.
Ritningen - måttsättning
Koordinatsystemet – måttsättning
Absolut och inkrementell programmering
CNC-teknik

Dag 2.
CNC grunder, iso-språket
Introduktion av EXSL (simulering)
Programmeringsövningar och simulering

Pris
Pris pr. kursdeltager: Kr 7.500,-.  Minimum 6 deltagere kreves for å kunne starte kurset.
Flere bedrifter kan delta på samme kurs.
Ved et bedriftsinternt kurs må det påregnes et tillegg på kr 5.000,- for dag 0  til forberedelser og introduksjon/ presentasjon i bedriften.