nif

Seminar: Å kjøre kollektivt i distriktene - nye løsninger

Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk inviterer til seminaret «Å kjøre kollektivt i distriktene – nye løsninger» torsdag 7. januar kl 09.00-14.45 på Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset.

Bakgrunnen er utfordringen med å skape gode og bærekraftige kollektivtilbud i distrikter med få innbyggere. Målet er å få fram ideer som det kan arbeides videre med inn mot nye politiske beslutninger om kollektivtilbudene i årene som kommer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Deltakelse er gratis, men av hensyn til bestilling av lunsj bes det om påmelding innen mandag 28. desember til post@fjellregionen.no

Les hele pdfinvitasjonen og programmet