nif

NiF besøker medlemsbedriftene i regionen: Presentasjon av Matråd AS

I de siste par årene har Næringsforum i Fjellregionen avholdt styremøtene sine hos sine medlemsbedrifter. Som innledning, første post på agendaen, får vertsbedriften presentere seg og sin bedrift for styrets medlemmer, ofte sammen med en omvisning i bedriftslokalene.

Mandag 29. juni 2015 var styremøtet lagt til Havsjøveien på Røros, der Matråd AS var vertskap.

Matråd er forholdsvis nyetablert i Havsjøveien etter å ha flyttet virksomheten sin fra Tolga, fra det tidligere Tine-anlegget der.

Les pdfPresentasjon av Matråd AS.

Matråd AS