nif

Ungt Entreprenørskap inviterer til frokostmøte

Fredag 30. oktober byr Ungt Entreprenørskap Hedmark på kaffe, te og rundstykker i kantina på Nord-Østerdal Videregående på Tynset. Der vil det bli gitt info om hva en mentor kan stille opp med ovenfor ungdomsbedriftene og hvilket utbytte man kan ha av å være mentor. Deretter får ungdomsbedrifter og næringsliv mulighet til å presentere seg, etterfulgt av tid til mingling og frokost. Arrangementet varer fra kl 8:00 til 9:30. Bevertning og deltagelse er gratis. Deltagelse forplikter ikke til å stille som mentor, men man får mulighet til å bli kjent med regionens ungdomsbedrifter, starte samarbeid eller gi noen gode råd på veien. Likeledes gis elevene som skal starte ungdomsbedrift en mulighet til å bli kjent med det regionale næringslivet.

Link til påmelding for næringslivet

Link til påmelding for elever og lærere

Påmeldingsfrist er 26. oktober. Velkommen!

Nord Østerdal vgs hallen Hedmark Fylkeskommune
Hallen på Nord-Østerdal videregående skole, Tynset. Foto: Hedmark Fylkeskommune