nif

Første styremøte etter årsmøtet

Styret i Næringsforum i Fjellregionen har hatt sitt første møte etter årsmøtet og Vilje & Vekst-konferansen. Møtet ble avholdt hos SpareBank1 Hedmark på Tynset, hvor vi fikk omvisning i de nye, flotte lokalene av Ann Brudevoll og Geir Schjølberg. Vi i NiF gleder oss over at Vilje og Vekst ble en god og inspirerende møteplass; med økning i antall påmeldte og fornøyde deltagere som evaluerte konferansen til en gjennomsnittlig score på 8 av 10 som høyest mulig score. Andre saker på styremøtet var referat fra Jernbane-, Vei-, Flytilbud- og Utdanningsforum hvor NiF er aktivt med for å påvirke regionens rammevilkår.

Viktige saker fremover blir oppfølging av den regionale næringsutviklingen, og tett dialog med de to regionale næringssjefene og øvrig regionalt næringsapparat. Kommunereform, kommunevalg og tett dialog med politikere, både regionalt og nasjonalt, er også viktige områder for oppfølging.

Styret Næringsforum mai 2015
Det nye styret i NIF på omvisning hos Ann Brudevoll i Sparebank1 Hedmark. Fra venstre: Styreleder Arne Horten, Kristin Siksjø (vara), Kristin Aas-Berntsen, Ann Brudevoll (Banksjef Bedriftsmarked), Petter Gullikstad (vara), Torbjørn Iversen, Maren Todal (nestleder) og Arne Støholen.