nif

Vekst 2020: Vekst- og utviklingsprogram 2015-2020

TIL ALLE BEDRIFTER I REGIONEN SOM HAR AMBISJONER OM:

- solid vekst i egen omsetning fra 2015 til 2020
- en sunn økonomisk utvikling og lønnsomhet i veksten
- å styrke utviklingen av egen bedrift
- å være en nøkkelspiller for utvikling av regionen vår som bo- og arbeidssted

Påmeldingsfrist 10. januar 2015!


Næringsforum i Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage as inviterer næringslivet i hele regionen til et flerårig vekst- og utviklingsprogram i faglig regi av Strategisk Bedriftsutvikling as. Programmet skal bidra til å sikre de bedriftene som deltar en langsiktig og lønnsom vekst og flere arbeidsplasser. Målgruppen er store og små bedrifter med utviklingsambisjoner, inkludert de bedriftene som har deltatt i Vekstprogram Fjellregionen i 2012-2014.

Vi inviterer med dette til ÅPNE INFORMASJONSMØTER om programmet

- på RØROS 13. januar kl. 14.00 - 16.00
- på TYNSET 14. januar kl. 14.00 - 16.00

Innledninger på informasjonsmøtene:

EN REALITETSORIENTERING

Utvikling i befolkningstall og sammensetning, har vi tatt det inn over oss?
- Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen Næringshage as

NÆRINGSLIVETS ROLLE

Om å ta skjea i egen hånd for å skape egen framtid!
- Arne Horten, leder i Næringsforum i Fjellregionen

VEKST 2020

Presentasjon av vekst- og utviklingsprogram for bedrifter med ambisjoner
- Geir Myrold, senior bedriftsrådgiver i Strategisk Bedriftsutvikling as

MELD DEG PÅ I DAG OG FINN UT MER: www.roroshagen.no/arrangement