nif

Vilje & Vekstprisen 2014

Har du en kandidat til Vilje & Vekstprisen 2014? Prisen deles ut under vår arbeidslivskonferanse Vilje & Vekst 3-4 april 2014 etter følgende kriterier:

Bedriften viser vilje og evne til vekst gjennom ett eller flere av følgende kriterier:
• Viktig rollemodell for næringslivet i Fjellregionen
• Omsetningsøkning de siste 3 år
• Økning i antall arbeidsplasser de siste 3 år
• Omstillingsevne gjennom nye produkter eller nye markeder
• Bedriften vekker regional, nasjonal og/eller internasjonal   anerkjennelse.

Tips til: post@fjellforum.org innen 21. mars 2014.