nif

BID - Regionalt utviklingsprosjekt med Røros og Tynset som motorer

Næringsliv, næringsapparat og politikere  inviteres til oppstarts-/informasjonsmøte på Bergstadens Hotell Røros, 24 januar kl.  12-15. Gjelder hele Fjellregionen. 

BID står for "Business Improvement District", og har gode resultater fra bl.a. Sverige og Skottland. Fokus på å skape resultater gjennom samarbeid. pdfInvitasjon Regional Utviklingskonferanse