nif

Kommunene i Nord-Østerdal arrangerer inspirasjonskveld for dagens og morgendagens etablerere!

Ønsker du å starte bedrift? Har du kommet i gang men trenger støttespillere? Er du i ferd med å overta gård? Kommunene i Nord-Østerdal arrangerer inspirasjonstreff med bla informasjon om etablereropplæring :

2o januar kl. 1900 på Alvdal, Nordihaugan
21 januar på 1900 Tolga, Malmplassen Gjestegård

Påmelding til servicetorget i din kommune.