nif

Styrekompetanse 1 BI - Røros ressurs/Røros kommune

Røros ressurs/Røros kommune inviterer til  BI's "Styrekompetanse 1" på Vauldalen og Røros over tre samlinger fra november til februar.

 

Pris 12500,- som inkluderer startsamling på Vauldalen. Lærebøker og semesteravgift kommer i tillegg. Kurset har 7,5 studiepoeng. Påmelding og spørsmål rettes til Røros ressurs. Kurset støttes av Rørosbankens næringsfond.