nif

Frokostmøte 29.08.13

NiF minner om Frokostmøte
Tid: Torsdag 29.08 kl. 08.15 - 10.00
Sted: Rørosregionen Næringshage
Tema: Ekstern kapital inn i bedriften; mulighet eller trussel?
Erfaring og tanker fra bedrifter som har fått nye eiere, og informasjon om tilgang på ekstern kapital.

Innledere:
Ketil Leteng, tidligere daglig leder og eier av Leteng AS
Odd Martinsen, daglig leder i Leteng AS
Jarle Dalløkken, tidligere daglig leder og eier av Daldata AS
Kjetil Reinskau, Næringssjef Røros kommune.

Påmelding gjøres her innen tirsdag 27.08.13.