nif

Helge Kvamme til Lederforum 15-16 oktober 2013

Programmet for lederforum 15-16 oktober 2013 er klart.

Næringsforum inviterer til 1 ½ inspirerende dag(er) på Fjällnäs, med forebygging av uønskede hendelser på dagsorden.  Korrupsjonsjeger Helge Kvamme loser oss trygt gjennom både forebygging og håndtering av ulike kriser en bedrift kan rammes av, enten det er ulykker, brann, økonomiske misligheter, feilvurderinger, avtalebrudd eller bortfall av kundegrunnlag.  Programmet kan du laste opp her: pdfLederforum høst 2013