nif

NiF frokostmøte om lærlingeordningen 6. juni 2013

Formålet med møtet er å informere om lærlingeordningen og utveksle ønsker og erfaringer fra skole, næringsliv og lærlinger.

Tid og sted: Kompetansesenteret Tynset (Tidl. Næringshagen) torsdag 6. juni kl. 08:30 – 10:30

PÅMELDING INNEN 3. JUNI TIL POST@FJELLFORUM.ORG ELLER TLF. 90 36 30 96