nif

Sintef Vekstprogram - Informasjonsmøte med frokost 22. mai

NiF inviterer sammen med Sintef til informasjonsmøte m/frokost 22. mai om Vekstprogram for Fjellregionen 2. 

L
Sted: Kompetansesenteret Tynset

Tid: 0830-1030

Påmelding: post@fjellforum.org innen 16. mai

SINTEF har vinteren 2012/13 kjørt et vekstprogram for 10 bedrifter i Røros/Os, med Røros kommune som samarbeidspart. Vekstprogrammet fungerer godt, og nå ønsker NiF sammen med SINTEF å se på muligheten for å kjøre en runde to der bedrifter fra hele Fjellregionen deltar. Programmet støttes av bla Rørosbanken, og Innovasjon Norge støtter bedriftsdeltakelse (individuell vurdering).