nif

Styreforum 26. april - Bemanning ved skiftende behov for arbeidskraft

Vi ønsker velkommen til neste styreforum på Kompetansesenteret (Tynset) 26. april, et samarbeid med Tynset næringsforening og advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund. 

Tid: 08.30-10.00 inkl. frokost
Tema: Bemanning der virksomheten har skiftende behov for arbeidskraft
Påmelding til post@fjellforum.org innen 19. april. Pris medlemmer i NiF eller Tynsert næringsforening: kr 500,-  Pris andre: 700,-