nif

Det nye styret i NiF

NiF har nå avholdt sitt årsmøte for 2013, og her er det nye styret, enstemmig valgt:

Ketil Leteng, styreleder (ikke på valg)

Geir Schjølberg, nestleder (gjenvalgt til 2015)

May Kristin Knutsen (ikke på valg)

Kristin Aas Berntsen (ny, til 2015)

Bjørn Frydenborg (ikke på valg)

Vara:

Kristin Siksjø (gjenvalgt til 2015)

Maren Todal (ny, til 2015)

pdfÅrsmøtereferat 2013.pdf

Vi ønsker det nye styret lykke til!