nif

SUM messa 30. januar - Næringslivslunsj

Minner om næringslivslunsj på SUM messa onsdag, med Dag Jørun Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling!
Arrangøren skriver:
"Vi har gleden av å invitere til Lunsjmøte 30.01.– Arr. Skapende Ungdomsmesse 2013. Tradisjon tro inviterer vi offentlig og privat næringsliv til lunsjmøte i forbindelse med Skapende Ungdomsmesse (SUM). Lunsjmøtet arrangeres i år i Kulturhuset på Tynset 30.01. fra kl 11–12. Lunsjmøtet er gratis!"