nif

Evaluering Næringskonferansen Vilje og Vekst i Fjellregionen

Deltakerne på næringskonferansen Vilje & Vekst i Fjellregionen, på Røros 9. og 10. mai, ble bedt om å evaluere konferansen. Resultatene ligger vedlagt.

pdfEvaluering.pdf