nif

Invitasjon til møte om RV3

Fjellregionen Næringsforum har sendt brev til Hedmark Fylkeskommune med invitasjon til møte om RV3.

Hedmark Fylkeskommune
Fylkesråd Siv Tørudbakken
Fylkeshuset
2325 Hamar

Tynset, 29.01.2007

Invitasjon til møte om RV3

Fjellregionen Næringsforum er en næringsforening for bedrifter og enkeltpersoner med medlemmer i hele Fjellregionen. Foreningen ble etablert i 2006 ved en fusjon av Nord Østerdal Bedriftsforening og Lederforum i Fjellregionen.

Næringsforum jobber for best mulig rammebetingelser for Fjellregionen, og er i den forbindelse svært opptatt av RV3. Vi har i lengre tid vært bekymret over manglende prioriteringer av denne viktige samferdselsåren, men ble beroliget av det felles vedtaket som ble fattet i fylkestingene i Hedmark og Oppland sist uke, og at fylkesrådsleder Reidar Åsgård bekreftet i media at dette vedtaket betyr en prioritering av RV3 foran andre veier i Innlandet.

Vi ønsker et møte med fylkesrådet for å høre hvordan Hedmark fylkeskommune vil jobbe for å oppnå denne prioriteringen av RV3. Vi vil samtidig kommunisere hva Fjellregionen Næringsforum forventer av årlig breddeutvidelse framover og hva som trengs av ressurser for å oppnå dette.

Vi er kjent med at Hedmark fylkeskommune og Statens Vegvesen skal ha et budsjettmøte i første del av februar.

Vi ønsker derfor å invitere fylkesråd Siv Tørudbakken til Fjellregionen for å diskutere RV3 før dette budsjettmøtet.

Vi ber om en, så rask som mulig, tilbakemelding på når dette kan passe.

Med vennlig hilsen
Fjellregionen Næringsforum

Nils P. Hagen
leder
Telefon 450 05 840
Mail nils.hagen@kvestor.no