nif

Samling lederforum

Lederforum har samling på Røros 15. – 16. februar 2007.

Tema er "Lederskap og organisasjoners yteevne" og vil bli gjennomført i "Workshop"-form. Ekstern foredragsholder er Dag Aadne Sandbakken (doktorgrad i Business Administration). Interesserte kan henvende seg til Petter Gullikstad tlf. 928 39 297, e-post: petter.gullikstad@revisorkonsult.no.