nif

Kurset Styrelederen

Innovasjon Norge og Fjellregionen Næringsforum setter i samarbeid med BI opp kurset Styrelederen. Primærmålgruppen er styreledere i små og mellomstore bedrifter og personer med styreerfaring som har ønske om å bli styreleder.

Styrelederen har et omfang tilsvarende Styrekompetanse. Kurset går over 5 dager, fordelt på 2 samlinger.

Første samling går over 2 dager, og er satt til 10. og 11. september 2007. Andre samling går over 3 dager, og er satt opp 17.- 18. og 19. oktober 2007.

Kursholder
Kjell Standal, en av norges beste kursledere på dette feltet. Han har også skrevet flere bøker om temaet.

Emner

 • Styrelederrollen i historisk perspektiv
 • Aksjelovens bestemmelser om styrelederrollen
 • Styreleder som premissleverandør for styrets arbeid
 • Styreleders rolle overfor daglig leder
 • Eiernes krav og forventninger
 • Valg av styreleder, forberedelser til vervet
 • Styreleders samspill med valgkomiteen
 • Styrelederrollen
 • Det effektive styret, teambygging
 • Strategi i styrearbeidet, strategiske prosesser
 • Styrets håndtering av risikostyring
 • Nettverksbygging
 • Styrets egenevaluering
 • Fremtidens styrer

Eksamen
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave, løst av grupper på inntil tre deltakere

Pris
Opprinnelig var egenandelen satt til 5500,- inkludert en subsidiering fra Innovasjon Norge Hedmark. I tillegg så har 3 av bankene i fjellregionen stilt med 10.000.- hver, dvs en sponsing på kr. 1.200.- på kursavgiften pr. deltaker om det blir 25 stk. Vi regner derfor med at deltakerne må betale en egenandel på kr. 4.300,-.

Påmelding til: britt.skjold@bi.no