nif

Brev til medlemmene sommeren 2007

Kjære medlem i Fjellregionen Næringsforum (FNF)
Tynset/ Røros 6. juli 2007

Arbeidet i FNF – sommeren 2007

Vi har hatt årsmøte i FNF og dette er de tillitsvalgte:

Styret:

 • Arild Hagen, valgt for 2 år, 2006 – 2008.
 • Ingrid Svendsen, valgt for 2 år, 2006 – 2008
 • Nils P. Hagen, valgt for 2 år, 2006 – 2008
 • Ole Eliassen, velges for to år, 2007 – 2009
 • Gunn Hvamstad, velges for 2 år, 2007 - 2009.

Leder: Nils P. Hagen, velges for 1 år, 2007 – 2008.

Nestleder: Arild Hagen, velges for 1 år, 2007 – 2008.

Varamedlemmer:

 • Per Morten Hektoen, velges for 2 år, 2007 – 2009.
 • Helge Kokkvold, velges for 1 år, 2007 – 2009.

Valg av arbeidsgruppe til Lederforum:

 • Petter Gullikstad, leder, 2007 – 2008.
 • Wenche Vikan Ligård, medlem 2006 – 2008
 • Jon Ola Kroken, medlem, 2006 – 2008.
 • Stein Solbu, nytt medlem, 2007 – 2009.

Valgkomitè (utpekes blant styremedlemmer som trer ut av styret):

 • Ola Grønn-Hagen - 1 år
 • Morten Sandbakken - 2 år
 • Inge Rune Wahlstrøm - 3 år

Revisorer:

 • Petter Gullikstad
 • Jan Ivar Rekstad

Arbeidet i FNF har det siste året har vært knyttet til to hovedområder:

 1. Riksvei 3 – her har vi bevisst brukt organisasjonen Riksvei 3 Forum for å fronte saken i faglige og politiske fora. Samtidig har vi aktivt brukt pressen for å fortelle hva næringslivet mener om situasjonen.
 2. Flyruten Røros – Oslo – i denne saken har vi selv deltatt i en arbeidsgruppe som bla. har fått utarbeidet en faglig rapport om regionen og flybehovet. Denne underbygger våre krav. Vi har møtt både statssekretær og statsråd og har et godt håp om at i neste anbudsrunde, fra 2009, vil vi få et bedre flytilbud.

Av øvrige saker vil vi nevne at prosjektet "Flytt Hit"har engasjert oss i arbeidet med å vise fram hvilket næringsliv og arbeidsmuligheter regionen har. Vi har på eget initiativ kartlagt behovet for arbeidskraft. Fjellregionen kan nå tilby ca 50 ledige jobber i en rekke bransjer.

Kompensasjonsfondet for Fjellregionen vil i høst ha betydelige midler som næringslivet kan benytte til fellestiltak. Vi vet at det er flere interessante søknader under utarbeidelse. Nå må alle gode ideer settes ut i livet, slik at næringslivet får benyttet det som er næringslivets penger.

FNF har tatt initiativet til kurs i engelsk for profesjonelt bruk i høst. Kontakt Tynset Næringshage ved May Tove Dalbakk for påmelding.

FNF's Arbeidsgruppe Lederforum har lagt planene for det neste året:

25.-26. oktober 2007 på Savalen Tema: "Resultatskapende Personalledelse"

10.-11. april 2008 på Røros Tema enda ikke avklart.

Sett av dagene (fra lunsj torsdag til og med lunsj fredag.

FNF har hatt en betydelig tilgang av medlemmer. Vi passerte 100 medlemmer i juni, og kan nå med rette si at vi representerer næringslivet vårt. De nyeste medlemmene er Røros Flyservice AS, Bergstaden Hotel Røros AS, Hotel Røros AS (eiendom), Quality Hotel Røros AS (drift), Isola Holding AS (for Røros Bruk AS og Røros Trevare AS), Tamnes Transport AS og Idrettsparken Hotell og Vandrerhjem AS.

Vi ønsker dere alle en god og fortjent sommerferie!

Med vennlig hilsen
Styret i Fjellregionen Næringsforum

Nils P. Hagen
Arild Hagen
Ingrid Svendsen
Ole Eliassen
Gunn Hvamstad
Per Morten Hektoen
Helge Kokkvold