nif

Nytt sekretariat i Fjellregionen Næringsforum

Vi har i to år vært så heldig at Regionrådet for Fjellregionen har fungert som vårt sekretariat. I mellomtiden har medlemsmassen og aktiviteten vår økt mye. Regionrådet har også forholdsvis mange oppgaver i forhold til sin bemanning. Derfor har vi nå tegnet en avtale med Naturitas AS på Røros som vil være vårt sekretariat f.o.m. 1. februar 2008.

Unni Garnes er vår hovedkontaktperson. Sekretariatet håndterer web-sider, korrespondanse, økonomi og andre administrative oppgaver. Mye av det praktiske arbeidet vil fortsatt gjøres av styret i Fjellregionen Næringsforum.

Vi takker Regionrådet for samarbeidet!