nif

Kollektivtrafikken i Fjellregionen

Kollektivtilbudet på strekningen Trondheim - Røros er idag langt dårligere enn tilsvarenede tilbud for andre deler av Sør-Trøndelag. Fra den 01. mai blir det dessverre enda dårligere når Østerdalsekspressen etter all sannsynlighet blir lagt ned. Kollektivtilbudet er et fylkeskommunalt ansvar og det er fylkespolitikere og fylkesadministrasjonen som må gjøre nødvendige vedtak for å få et bedre kollektivtilbud.

En arbeidsgruppe med representanter for lokalt næringsliv og lokale politikere har gått sammen for å se på hvordan man best kan angripe denne situasjonen. Næringsforum i Fjellregionen er med i denne arbeidsgruppa og jobber aktivt for å opprettholde og helst utvide kollektivtilbudet.

Leder i Østlendingen 24. feb om viktigheten av kollektivt transporttilbud finner du her