nif

Styret i Næringsforum i Fjellregionen

Styret består i 2016 av:

  • Arne Horten  
  • Maren Todal
  • Torbjørn Iversen
  • Kristin Aas Berntsen
  • Arne Støholen

Vara:

  • Jakob Nordstad
  • Kristin Siksjø