nif

Det sikreste vi vet om fremtiden er at verken Hedmark, Norge eller verden blir som i dag. Vi vet også med sikkerhet at en stor del av fremtidens arbeidsplasser ennå ikke er skapt.

4 bedrifter på Røros, Røros Bruk, Røros Metall, SB Seating og Røros Produkter er så heldig å få være deltagere i prosjektet ARMS ”Arena for masseprodusert skreddersøm”. ARMS er en del av et av de største programmene i Forskningsrådet, ”Brukerstyrt innovasjonsarena” BIA. Prosjektleder er Sintef Teknologi og Samfunn, avdeling Teknologiledelse.

(U)tydelig ledelse - av Hedvig Rognerud, sekretariat NiF

Skrevet av Hedvig Rognerud onsdag, 15 mai 2013

I mitt tidligere liv arbeidet jeg oftere med konflikthåndtering i organisasjoner enn jeg gjør nå. Etter å ha observert en del ulike situasjoner fra sidelinjen, begynte jeg å ane noen mønstre, eller tema som gikk igjen innenfor området ledelse på de arbeidsplassene der konfliktene oppsto.

I januar i år pekte NiF på manglende kompenserende tiltak overfor næringslivet i regionen, etter bortfallet av 3-4 årsverk på interkommunal næringsservice som en følge av konkursen i Fjellregionen Næringshage høsten 2011. I denne forbindelse sendte NiF også en mail til alle 8 kommunene i Fjellregionen der vi ba om informasjon om hvordan hver enkelt kommune nå utfører sin 1.linje tjeneste overfor næringslivet i sin kommune, og i hvilken grad de mener dagens service til næringslivet er tilfredsstillende.

Gjennom styrearbeid i deltagende bedrift har jeg blitt kjent med det såkalte VEKST-programmet. Det er nå i full gang et prosjekt i regi av Sintef bedriftsutvikling som har til hensikt  å bidra til videreutvikling av utvalgte bedrifter i Rørosregionen. Hovedfokuset er økt omsetning med mål  om 20% årlig vekst eller en doblet omsetning i løpet av 4-5 år.