nif

Lederforum og talentbasert ledelse

Skrevet av Hedvig Rognerud onsdag, 30 mai 2012

Som NiFs medlemmer allerede har oppdaget, er det gjort en del strukturendringer det siste året. Medlemskap i Lederforum er bakt inn i den faste medlemskontingenten, og Lederforum arrangeres heretter kun en gang i året, i oktober. Årsakene til dette er flere.

Næringsliv i Fjellregionen v/styreleder Ketil Leteng

Skrevet av Hedvig Rognerud torsdag, 03 mai 2012

Sammen med Kommuniké AS har NiF nettopp gjennomført Næringslivskonferansen Vilje & Vekst 2012. Det er gjort en god jobb med program og foredragsholdere, men det var litt i underkant med påmeldinger og det var synd for konferansen hadde fortjent flere deltakere. Eller sagt på en annen måte, - en større del av næringslivet hadde fortjent å få ta del i arrangementet. Men kampen om folks oppmerksomhet og prioritering er hard, og kanskje var vi litt uheldig med tidspunktet denne gangen. Men de som var der angret ikke på sine prioriteringer. Programmet var bredt sammensatt med interessante foredragsholdere både fra næringspolitisk hold, og fra eksisterende og kommende lokalt næringsliv, landbruk inkludert. Foredragene var både opplysende og lærerike for tilhørerne, og det ble veldig klart for oss som var der at vi har et høyst oppegående og kompetent næringsliv med stor bredde i regionen. Det var lagt inn gode pauser i programmet, og det var ikke vanskelig å se at disse ble godt benyttet til å knytte nye kontakter, og vedlikeholde gamle. Nettverksbygging er en viktig del av et slikt arrangement, og nye forretningsmuligheter starter ved at folk snakker sammen!

Fjellregionen vår sies å være en utpost i Midt-Norge eller Østlandet, alt ettersom hvilken side av fylkesgrensa man er på. Geografisk ligger man vel noe midt i mellom men tidsmessig tar det lang tid å komme seg til Oslo dersom man skal operere etter vei eller bane.

Derfor var det gledelig nå når Samferdselsdepartementet i februar valgte å utsette eksisterende anbudsrunde på Røros lufthavn og utlyse denne på nytt med ett økt setekrav som regionen har vist i 3 år nå at de har behov for. Nytt anbud er sagt skal komme på plass høsten 2012 og gjelde da for 4 år. I mellomtiden vil det fortsatt være ett flytilbud med 2 ganger daglige avganger og ankomster til Røros lufthavn med samme operatør som har flydd til/fra Røros nå i 3 år. Dette gir ett godt og forutsigbart tilbud til lokalt næringsliv og reiseliv i regionen. Ikke minst vil det gi ett forutsigbart tilbud og garantert vekst i de 4 kommende årene når endelig anbud kommer på plass.

NIF blogg februar 2012 v/styrets nestleder May Tove Dalbakk

Skrevet av Hedvig Rognerud onsdag, 29 februar 2012

Lokale studiesentre og tilbud om høyere utdanning
- en faktor for vekst og utvikling i Fjellregionen?

Kvalifisering og behov for økt kompetanse gjør seg stadig mer gjeldende i alle deler av samfunnet. Næringslivet konkurrerer ikke lenger på pris alene, men i større grad om faglig kompetanse, i mange tilfeller også spisskompetanse, salg, service og kundebehandling. Det skal med andre ord presteres godt i alle ledd for å være en vinner! I tillegg vet vi at flere bransjer både innen håndtverk og tjenesteytende har krav om jevnlig kompetanseheving for å opprettholde sertifiseringer og autorisasjoner. Innen offentlig sektor og velferdsyrkene spesielt blir det jevnlig presentert reformer og programmer som krever tilpasninger og kompetanseheving, ref. Samhandlingsreform og Kompetanse for kvalitet . Ennå har vi ikke vært innom enkeltindividets behov for utdanning og livslang læring.

NiF– blogg januar 2012 v/styreleder Arild Hagen

Skrevet av Hedvig Rognerud tirsdag, 31 januar 2012

Næringsforum har et aktivt og interessant driftsår bak seg. Godt oppmøte både på næringskonferansen Vilje & Vekst, på valgmøte og frokostmøte i høst viser at vår aktivitet har interesse blant medlemmene. Vi har forsøkt å sette fokus på viktige rammebetingelser som opptar næringslivet. Med Vingelen Utvikling v/Hedvig Rognerud har vi nå et velsmurt sekretariat som gjør jobben mye lettere for oss som sitter i styret og kan konsentrere oss om de sentrale spørsmål som er viktige for oss. Fortsatt er det nok slik at NiF har begrenset kapasitet og ressurser til å ta fatt i alle de viktige områder som enkeltmedlemmer og næringslivet generelt er opptatt av, vi må noen ganger spisse innsatsen mot det vi mener er de mest sentrale tema.