nif

Julehilsen fra styreleder i NiF, Ketil Leteng

Skrevet av Rådhuset Vingelen mandag, 17 desember 2012

Nok et år er i ferd med å lukkes, og de fleste av oss har vel julen og årsslutt som et slags nullpunkt og restart der status gjøres opp og nye mål settes. NiF har som målsetning at vi skal bidra til vekst, utvikling og etableringslyst i Fjellregionen. Det er umulig å fastslå i hvilken grad NiF har bidratt til dette i året som har gått. Vi har små ressurser og jeg mener at vi da må prioritere innsatsen på de områdene vi mener har stor betydning for mange. Jeg skal ikke ta noen oppsummering av året her, men god infrastruktur for næringslivet og gode kommunikasjonstilbud har hatt og vil fortsatt ha fokus fra NiF. Men her er vi avhengig av tydelige meldinger fra dere som er medlemmer, og det savner vi!

Som deltaker i arbeidsutvalget for Lederforum i Fjellregionen, har jeg vært med å arrangere ulike inspirasjons- og motivasjonsforedrag for Lederforum.

Min erfaring, fra daglig virke i Oslo selv om jeg er leder for en Fjellregionsbedrift, er at de tilbud vi har arrangert i Lederforum, i lang tid  har vært ”på høyde med det beste jeg har opplevd i hovedstaden”. Dyktige og engasjerte foredrags- og kursholdere.

Noen skrå betraktninger - styremedlem May Kristin Knutsen

Skrevet av Hedvig Rognerud fredag, 21 september 2012

Styremedlemmene i Næringsforum i Fjellregionene( NIF) har fått en liten ekstra oppgave, og det er å skrive hver vår  blogg spredt ut over året.

I følge Wikipedia er BLOGG et teleskopord fra engelsk, satt sammen av ordene web og logg. Fra 1999 til 2004 ble ordet utviklet til fra ”weblog” til ”we blog” til helt enkelt å ende opp som blogg på norsk.

Året er 2012, jeg skal bevege meg ut av komfortsonen og skrive min første blogg. I følge ovenfor nevnte kilde kan en blogg være personlig, kommersiell eller temabasert. I mitt tilfelle så tror jeg det må bli litt av hvert, da det i noen tilfeller kan være greit å mene bare litt og ikke så mye!

I 2011 og 2012 har det skjedd to viktige endringer i lovverket for aksjeselskaper, endringer som begge kan ha stor innvirkning på valg av selskapsform og hvordan man innretter et nystartet eller eksisterende aksjeselskap. Begge disse lovendringene er ledd i myndighetenes ønske om å gjøre det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i Norge.

Sommerhilsen juni 2012 v/ Ståle Vangskåsen, styremedlem NiF

Skrevet av Hedvig Rognerud fredag, 22 juni 2012

Gjennom noen år i arbeidslivet har jeg vært så heldig å få arbeide innenfor ulike bransjer og virksomheter her i fjellregionen. Fra lokal databransje til internasjonalt rettet utviklings og industri-virksomhet, videre til transportbransjen og nå kommet til lokal offentlig tjenesteyting gjennom interkommunal virksomhet.