nif

Næringsliv, næringsapparat og politikere  inviteres til oppstarts-/informasjonsmøte på Bergstadens Hotell Røros, 24 januar kl.  12-15. Gjelder hele Fjellregionen. 

BID står for "Business Improvement District", og har gode resultater fra bl.a. Sverige og Skottland. Fokus på å skape resultater gjennom samarbeid. pdfInvitasjon Regional Utviklingskonferanse

Publisert i Aktuelt

Tema for NHOs årskonferanse i januar er Læringslivet, hvordan "norsk produktivitet og konkurransekraft er direkte resultater av den kompetansen vi bygger i utdanning og gjennom arbeid." NHO ønsker å stille spørsmålene "Hvordan skaper vi framtidas utdanningssystem, og hva er bedriftenes behov?" Hva er de regionale svarene på disse spørsmålene?

Publisert i Nyheter

Etter at det på fredag ble kjent at bevilgningen til Helsearkivet på Tynset er strøket i forslag til statsbudsjett har det vært stor aktivitet på det politiske plan. Næringsforum er med som avsender på et brev fra regionensom i går gikk til Statsministeren, Kommunalministeren og samtlige stortingsrepresentanter. Her er brevet:

Publisert i Aktuelt