nif

Norsk Industri har det som skal til for å etablere masseprodusert skreddersøm - av May Kristin Knutsen, styremedlem NiF

4 bedrifter på Røros, Røros Bruk, Røros Metall, SB Seating og Røros Produkter er så heldig å få være deltagere i prosjektet ARMS ”Arena for masseprodusert skreddersøm”. ARMS er en del av et av de største programmene i Forskningsrådet, ”Brukerstyrt innovasjonsarena” BIA. Prosjektleder er Sintef Teknologi og Samfunn, avdeling Teknologiledelse.

Prosjektet skal gå over 3 år, og hadde ”avspark” 2.november 2012.

Masseproduksjon av standard produkter har gitt stor vekst i den industrielle utviklingen.  Vi tenker store volum i teknisk avanserte fabrikker, mens skreddersøm oppfattes som luksusprodukter utført av den lokale håndverkeren. Masseprodusert skreddersøm er det mest avanserte av alt, og henter det beste fra begge leire!  Produksjonsanlegg som skal gi alle produkter en individuell utforming må ligge i front og ta i bruk det beste av datateknologi og styringssystemer. Skreddersømmen er en strategi for å hente ut merverdier i produktet. Hvis vi greier å kombinere kostnadsfordelene med merverdiene i skreddersøm, så kan norsk industri klare seg med et høyere kostnadsnivå og til og med ekspandere. Markedet for individualiserte produkter er økende.  I 2012 hadde Norge 69 % høyere timepris enn gjennomsnittet i Europa. En trend som fortsetter. Vi greier aldri å øke produktiviteten i Norge med 69 %, så vi må tenke annerledes. 

Arenaen skaper en felles plattform for bedriftene på flere nivåer og vi vil lære av hverandre. ARMS prosjektet på Røros er et levende laboratorium og Forskningsrådet skal anvende resultatene fra denne ”labben” over på annen norsk industri. Prosjektet handler ikke bare om teknologi utvikling, men like mye kunnskaper og holdninger til menneskene som er involvert. Den norske arbeidstakeren er vant til å være med å planlegge å ta ansvar for eget arbeid, uten for mye oppfølging og kontroll fra bedriftsleders side. I en slik sammenheng er Norge et lavkostland sammenlignet med mange andre av våre konkurrenter.  Høy tillit til hverandre på arbeidsplassen, godt utdannete arbeidstagere og anvending av moderne teknologi er hovedgrunnlaget for produksjonssystemer med høy ytelse og høy grad av innovasjon.

Et drøyt halvår inn i prosjektet er alle bedriftene godt i gang med sine fokusområder. Det er nettverksbygging på kryss og tvers av bedriftsledere og ansatte med ulike ansvarsområder. Det jobbes med kunnskapsoverføring om masseprodusert skreddersøm MSS, organisering og etablering av en kultur for MSS. Det tas tak i bedriftenes produktportefølje og prosesser. Vi lærer av hverandre og om hverandre. Sintef kobler på den kompetansen som kreves underveis fra egne og eksterne rekker. Vi har hatt besøk av den velkjente amerikanske forfatter, taler og management rådgiver Dr. Joseph B. Pine som har skrevet flere bøker om masseprodusert skreddersøm og kundefokusert produksjon.

Vi føler oss privilegert som får delta i et så spennende prosjekt. Så vil tiden vise om Røros og ARMS blir den ”forskningslabben” for Masseprodusert Skreddersøm som vi har tatt mål av oss for å bli!

Røros, juni 2013

May Kristin Knutsen, Røros Produkter AS og styremedlem i Nif


Hedvig Rognerud Skrevet av  Hedvig Rognerud
søndag, 02 juni 2013