nif

Julehilsen fra styreleder i NiF, Ketil Leteng

Nok et år er i ferd med å lukkes, og de fleste av oss har vel julen og årsslutt som et slags nullpunkt og restart der status gjøres opp og nye mål settes. NiF har som målsetning at vi skal bidra til vekst, utvikling og etableringslyst i Fjellregionen. Det er umulig å fastslå i hvilken grad NiF har bidratt til dette i året som har gått. Vi har små ressurser og jeg mener at vi da må prioritere innsatsen på de områdene vi mener har stor betydning for mange. Jeg skal ikke ta noen oppsummering av året her, men god infrastruktur for næringslivet og gode kommunikasjonstilbud har hatt og vil fortsatt ha fokus fra NiF. Men her er vi avhengig av tydelige meldinger fra dere som er medlemmer, og det savner vi!

I de 9 månedene jeg har vært styreleder har det vært ytterst få (< 5) henvendelser fra medlemmer med konkrete ønsker om saker eller tema som NiF bør engasjere seg i. Skyldes det at medlemmene ikke har noen bekymringer eller problemområder der NiF burde engasjere seg? Eller mener medlemmene at NiF faktisk jobber bra med det som de burde gjøre og ikke trenger noen innspill? Eller, kan det være at NiF rett og slett ikke er synlig nok for medlemmene, og at vi derfor ikke hører noe fra dere?

I de siste ukene har jeg tatt noen besøk til både medlemsbedrifter og potensielle medlemsbedrifter i regionen for å prøve å finne ut av dette, og kommer til å fortsette med dette på nyåret. Men jeg rekker bare over noen svært få i hver kommune, så ikke sitt å vent på besøk, ta kontakt om du har noe som du mener at NiF bør ta tak i!

I tillegg til konkrete saker av næringspolitisk betydning tror jeg det er viktig å skape møteplasser der det gis påfyll både av faglig stoff og at det gis rom for sosialt samvær. Tilbakemeldinger fra dere som deltakere på møter og samlinger tyder på at den sosiale biten er av stor verdi. Men det er så vanskelig å ta seg tid til det!

I 2013 har styret besluttet å droppe konferansen Vilje & Vekst som har vært NiFs årlige store arrangement. Det var en tøff jobb å "dra" inn nok deltakere til den siste konferansen, og vi håper å komme tilbake i 2014 med en ny form på denne. I 2013 vil vi i stedet arrangere flere frokost- og lunsjmøter på flere steder i regionen. Men også til dette er vi veldig avhengig av innspill fra dere for å "treffe" med tema!

Jeg har tro på at NiF har en misjon, og at foreningen utgjør en forskjell. Med litt bedre kommunikasjon og samspill med våre medlemmer, som også skal bli flere, skal vi gjøre en enda bedre jobb for vekst og utvikling i regionen neste år!

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer og forbindelser en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år!

Ketil Leteng


Rådhuset Vingelen Skrevet av  Rådhuset Vingelen
mandag, 17 desember 2012