nif

Sommerhilsen juni 2012 v/ Ståle Vangskåsen, styremedlem NiF

Gjennom noen år i arbeidslivet har jeg vært så heldig å få arbeide innenfor ulike bransjer og virksomheter her i fjellregionen. Fra lokal databransje til internasjonalt rettet utviklings og industri-virksomhet, videre til transportbransjen og nå kommet til lokal offentlig tjenesteyting gjennom interkommunal virksomhet.

Opplevelsen av hvor vi vil, er langt på vei lik, alle ønsker å oppnå best mulig resultater innenfor sine områder. Men disse områdene kan være svært ulike, det samme med midlene og ressursene for å nå frem. Økonomiske motiver har alle, ingen ønsker å prestere dårlig, der men målene er svært ulikt fokusert:

  • maksimal uttelling på bunnlinja, drevet av ambisiøse, krevende og utbyttefokuserte eiere
  • balansegangen med sunn drift på flere områder samtidig, bl.a. produktutvikling, ekstern miljø, arbeidsmiljø, økonomi, kundetilfredshet mm.
  • ”overlevelsesfokuset”, hele tiden å jage etter kunder, omsetning, kostnader og resultater for å opprettholde sin eksistens. Både økonomisk forsvarlig men ikke minst viktigheten av å beholde sårt tiltrengte arbeidsplasser og levekår for ansatte

Mye kan helt sikkert sies med kritisk skråblikk, men uansett hvor man snur seg så oppleves det slik at man vil få til noe, man vil overleve og man gjør hva man evner for å nå sine mål. Dette er viktig egenskaper for at vi fortsatt skal ha vekst og utvikling i regionen.

Alle ære til dem som står på, ofrer seg og prøver å få til noe uansett hvilken bransje og virksomheter vi snakker om – vi trenger dere !

At vi er en liten og ”isolert” region er det ingen tvil om, da er det desto viktigere at vi klarer å se opp fra hvert vårt daglige fokus og lytte, lære og dele. Enten vi skaffer oss lokal erfaring innenfor regionens mangslungne arbeidsliv eller vi henter inn kunnskap og erfaring utenfra, gjerne gjennom tilbakeflyttere med tilhørighet i regionen som har skaffet seg verdifull ballast i sør eller nord.

Hvis vi kan kombinere disse to, trua på seg sjøl og lysten til å fortsette med å skaffe seg erfaring og kunnskap utenfra så er forutsetningene absolutt gode for næringsliv og arbeidsplasser.

Med ønske om en god sommer og litt varme, slik at vi får ladet batterier til nytt pågangsmot og arbeidslyst J


Hedvig Rognerud Skrevet av  Hedvig Rognerud
fredag, 22 juni 2012