nif

Gode samferdselstilbud = god lokal næringslivssatsing v/avtroppende styremedlem Stig Moen

Fjellregionen vår sies å være en utpost i Midt-Norge eller Østlandet, alt ettersom hvilken side av fylkesgrensa man er på. Geografisk ligger man vel noe midt i mellom men tidsmessig tar det lang tid å komme seg til Oslo dersom man skal operere etter vei eller bane.

Derfor var det gledelig nå når Samferdselsdepartementet i februar valgte å utsette eksisterende anbudsrunde på Røros lufthavn og utlyse denne på nytt med ett økt setekrav som regionen har vist i 3 år nå at de har behov for. Nytt anbud er sagt skal komme på plass høsten 2012 og gjelde da for 4 år. I mellomtiden vil det fortsatt være ett flytilbud med 2 ganger daglige avganger og ankomster til Røros lufthavn med samme operatør som har flydd til/fra Røros nå i 3 år. Dette gir ett godt og forutsigbart tilbud til lokalt næringsliv og reiseliv i regionen. Ikke minst vil det gi ett forutsigbart tilbud og garantert vekst i de 4 kommende årene når endelig anbud kommer på plass.

 

Dette gir forutsigbarhet og grunnlag for videre satsning både for lokalt næringsliv og reiseliv. Da veit man at man kan få besøkende for eksempel opp til regionen for å vise fram den nye produksjonslinja eller man kan ta med seg ideene sine for å overbevise beslutningstakere i Oslo. Samtidig som man veit at man kan komme seg hjem innenfor rimelighetens tid og ikke belaste bedriften (eller familie) med for lange fravær.

Dette har man imidlertid ikke fått til uten at en samlet fjellregion har vært unisont enig om at flytilbudet er strategisk viktig både på kort og lang sikt. Mange har bidratt til å holde debatten omkring flytilbudet både i fokus og fremme på dagsorden lokalt og sentralt. Styrken har vært at man har evnet å stå samlet om kravene både fra næringsliv, reiseliv og politisk i hele regionen. Dette viser hva man kan oppnå om man enes om strategiske valg innenfor regionen.

Derfor er det litt synd at regionen ikke har evnet å stå mere samlet og vært tydeligere i prosessene nå i forkant av fagetatene sine utkast til nasjonal transport plan 2014-2023 som ble framlagt i februar. Utkastene til NTP for kommende planperiode omtaler i veldig liten grad Fjellregionen innenfor de fleste transport former (kanskje man burde bytte navn på regionen iom. få sentralt kjenner hvilken Fjellregion man snakker om i Norge ?).

År 2023 er lenge til og jeg vil tro det er mange ønsker og behov om endringer innenfor samferdsel innen den tid, så her mener jeg man kunne kommet langt tydeligere fram i planprosessen om regionen har turt å sette noen enkle prioriteringer og være tydelige i valgene. Dette ansvaret ligger både hos næringsliv og reiseliv samt hos det politiske miljøet i regionen.

Gode og forutsigbare tilbud innenfor samferdsel både lokalt og nasjonalt her i Fjellregionen er kanskje like viktig som tilgang til næringsarealer, etableringsstøtter og utviklingsstøtter i kommunene.

Oppfordring til slutt, meld Dere på Vilje til Vekst 23-24.04 !

Lykke til videre!

Stig Moen, avtroppende styremedlem NiF


Hedvig Rognerud Skrevet av  Hedvig Rognerud
onsdag, 28 mars 2012