nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Ny rapport om  Rørosbanene legges fram i mai. Arnfinn Nergård mener elektrifisering av Røros- og Solørbanen er den eneste gode løsningen for å nå politiske mål innen miljø og samferdsel. Ny rapport skal underbygge Jernbaneforum sitt synspunkt.  Se artikkel i retten.no her

Vilje & Vekst 2012 er over for denne gang, med nær 70 deltakere  og et solid faglig program. NiF takker vår tekniske arrangør Kommunike AS, for et godt gjennmoført arrangement.  Vilje & Vekst  prisen gikk i år til Os ID, som gjennom 3 generasjoner har vist pågangsmot, dyktighet og strategiske evner knyttet til endringer og muligheter i markedet. Som adm.dir. i Os ID, Wenche Ligård selv sa: "Vi lager ikke husdyrmerker, vi merker levende verdier."

Destinasjon Røros vant den høythengende prisen for Destination  Stewardship under Tourism for Tomorrow-prisutdelingen i Tokyo. NiF gratulerer!
Se artikkel i retten.no her  og  aftenposten.no her.

Norge deltar nå i et nyopprettet nettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Nettverket kan bidra til bedre markedstilgang og større verdiskaping for norsk næringsliv.  Se link til  siste nyhetsbrev fra Interreg ang utvidet markedspotensial for SMB bedrifter her