nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Formålet med møtet er å informere om lærlingeordningen og utveksle ønsker og erfaringer fra skole, næringsliv og lærlinger.

Tid og sted: Kompetansesenteret Tynset (Tidl. Næringshagen) torsdag 6. juni kl. 08:30 – 10:30

PÅMELDING INNEN 3. JUNI TIL POST@FJELLFORUM.ORG ELLER TLF. 90 36 30 96

NiF inviterer sammen med Sintef til informasjonsmøte m/frokost 22. mai om Vekstprogram for Fjellregionen 2. 

L
Sted: Kompetansesenteret Tynset

Tid: 0830-1030

Påmelding: post@fjellforum.org innen 16. mai

SINTEF har vinteren 2012/13 kjørt et vekstprogram for 10 bedrifter i Røros/Os, med Røros kommune som samarbeidspart. Vekstprogrammet fungerer godt, og nå ønsker NiF sammen med SINTEF å se på muligheten for å kjøre en runde to der bedrifter fra hele Fjellregionen deltar. Programmet støttes av bla Rørosbanken, og Innovasjon Norge støtter bedriftsdeltakelse (individuell vurdering).

 

Vi ønsker velkommen til neste styreforum på Kompetansesenteret (Tynset) 26. april, et samarbeid med Tynset næringsforening og advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund. 

Tid: 08.30-10.00 inkl. frokost
Tema: Bemanning der virksomheten har skiftende behov for arbeidskraft
Påmelding til post@fjellforum.org innen 19. april. Pris medlemmer i NiF eller Tynsert næringsforening: kr 500,-  Pris andre: 700,- 

NiF har nå avholdt sitt årsmøte for 2013, og her er det nye styret, enstemmig valgt:

Ketil Leteng, styreleder (ikke på valg)

Geir Schjølberg, nestleder (gjenvalgt til 2015)

May Kristin Knutsen (ikke på valg)

Kristin Aas Berntsen (ny, til 2015)

Bjørn Frydenborg (ikke på valg)

Vara:

Kristin Siksjø (gjenvalgt til 2015)

Maren Todal (ny, til 2015)

pdfÅrsmøtereferat 2013.pdf

Vi ønsker det nye styret lykke til!

NiF avholder årsmøte på Rørosregionen næringshage fredag 15. mars. 

I forkant av årsmøtet blir det frokostmøte for medlemmene, med tema «OMSTILLING OG VEKST».

RAMME FOR MØTET:

08.30                 frokost klar

09.00 – 10.30:    frokostmøte

11.00 – 12.00:    årsmøtesaker

Avsluttes med lunsj.