nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Vi møtes til neste frokostmøte på Røros 29. august, med tema: "Ekstern kapital inn i bedriften?" 

Enn så lenge, riktig god sommer!

Fagdag2.0

VELKOMMEN TIL DE ÅRVISSE FAGDAGENE PÅ TYNSET:

24.10: Prosjektregnskap for prosjektledere og regnskapsførere
14.11: Lønn – utvalgte tema
12. 12: Årsoppgjør – utvalgte tema

STED: Kompetansesenteret, Tynset. Mer informasjon og påmelding her.

Et lite «vitensenter» er under planlegging i Fjellregionen. Dette vitensenteret, eller Newtonrommet, vil fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i regionen. Å skape et slikt unikt tilbud i regionen, krever et godt samarbeid mellom skoler, kommuner og næringsliv. Prosjektleder Simen Killingmo ber på vegne av Regionrådet om innspill og engasjement fra næringslivet i oppbyggingsfasen.

Les mer om Newtonrommet her: pdfNewtonrom Fjellregionen - informasjon til næringslivet

Programmet for lederforum 15-16 oktober 2013 er klart.

Næringsforum inviterer til 1 ½ inspirerende dag(er) på Fjällnäs, med forebygging av uønskede hendelser på dagsorden.  Korrupsjonsjeger Helge Kvamme loser oss trygt gjennom både forebygging og håndtering av ulike kriser en bedrift kan rammes av, enten det er ulykker, brann, økonomiske misligheter, feilvurderinger, avtalebrudd eller bortfall av kundegrunnlag.  Programmet kan du laste opp her: pdfLederforum høst 2013

Næringsforum i Fjellregionen har valgt DMT Alvdal og Kommuniké som felles leverandør av arbeidslivskonferansen Vilje & Vekst 2014. Konferansen går av stabelen i april neste år, og tema for konferansen blir Forskning og Utvikling.