nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

NSB v/salgsleder Øyvind Aasheim
Dok.nr. Deres ref. Vår ref. Tynset, 25. okt. 2007

Sommeravganger på Rørosbanen

Vi viser til uformell kontakt med daglig leder Rune Jørgensen i Folldal Næringsforening i sommer og høst angående sommeravgangene på Rørosbanen. Fjellregionen Næringsforum, som er en organisasjon for næringsdrivende i hele Fjellregionen, har mottatt flere meldinger fra medlemmer som er sterkt opptatt av at NSB bør vurdere om togtilbudet til og fra Fjellregionen kan forbedres i sommerperioden. Vi vil på det sterkeste oppfordre til dette!

Fjellregionen Næringsforum har de to siste årene hatt en betydelig vekst, og organiserer nå over 100 av bedriftene i vår region. Se www.fjellforum.org for mer informasjon.

Infrastruktur og fellestiltak, som kommer til nytte for mange bedrifter, er sentrale arbeidsoppgaver i vår strategi. Mye av ressursene har blitt brukt i forhold til kommunikasjon til og fra regionen. Våre medlemmer representerer en stor andel av de reisende på Rørosbanen.

Vi har opplevd at Rørosbanen og NSB stadig har forbedret sitt tilbud. Dette har ført til at passasjertallet øker jevnt. Vi har fått opplyst at det i 2006 var 160.000 passasjerer som reiste med NSB på Rørosbanen, og at dette var en økning på 6 prosent i forhold til året før. Det er meget positivt.

Vi er klar over at NSB har problemer med å skaffe tilstrekkelig personell til sin togvirksomhet, og at dette selvsagt skaper ekstra utfordringer i forbindelse med avviklingen av sommerferie. Med et håp om å kunne bidra med konstruktive innspill for å skape et tilbud bedre tilpasset passasjerene sommerstid, har vi forsøkt å få innsikt i trafikken på de ulike togavgangene på Rørosbanen. Siden NSB ikke har sett seg i stand til å gi slik informasjon, må vi i denne omgang nøye oss med å påpeke hva våre medlemmer er misfornøyd med. Vi bidrar imidlertid gjerne i en positiv dialog om bedre løsninger.

I sommerperioden (23/6-19/8) har to avganger på strekningen mellom Røros og Hamar - hver vei - vært innstilt de siste årene. Dette gjelder togene med avgang fra Hamar kl 10.09 og 18.11 og fra Røros kl 06.17 og 14.11. Våre medlemmer er spesielt opptatt av at bortfallet av togene fra Røros kl 06.17 og fra Hamar kl 18.11 gjør det meget vanskelig å benytte tog til og fra oppgaver på dagtid i området Hamar-Oslo. Vi ber derfor NSB om å om å kjøre disse togene også på sommerstid.

Vi ber om et møte med NSB, om dette temaet, på Tynset.

For ytterligere dialoig kan Nils P. Hagen enklest nås på telefon 450 05 840 og Rune Jørgensen på tlf 95110 577.

Vennlig hilsen styret i Fjellregionen Næringsforum Folldal Næringsforening

Nils P. Hagen - Leder
Rune Jørgensen - Daglig leder

Jus & Ledelse startet på Tynset i januar 2007 og er en medlemsbasert tjeneste som er åpent for alle bedrifter og ledere som har behov for møteplasser med faglig utvikling innen arbeidsmiljø og personalarbeid.

Tema på neste frokostmøte fra 8.30-10.30 den 14.september i Tynset Næringshage er varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten, og hva som forventes av bedriftens ledere i dette arbeidet. Advokat Nils Helmer Storeng er faglig ansvarlig for samlingen.

Interesse for temaet / påmelding til frokostmøte/ Jus & Ledelse meldes innen 12.09.07 til Ingrid Lium på tlf 62484857/95165991 eller e-post ingrid@bht.no

Kjære medlem i Fjellregionen Næringsforum (FNF)
Tynset/ Røros 6. juli 2007

Arbeidet i FNF – sommeren 2007

Vi har hatt årsmøte i FNF og dette er de tillitsvalgte:

Styret:

 • Arild Hagen, valgt for 2 år, 2006 – 2008.
 • Ingrid Svendsen, valgt for 2 år, 2006 – 2008
 • Nils P. Hagen, valgt for 2 år, 2006 – 2008
 • Ole Eliassen, velges for to år, 2007 – 2009
 • Gunn Hvamstad, velges for 2 år, 2007 - 2009.

Leder: Nils P. Hagen, velges for 1 år, 2007 – 2008.

Nestleder: Arild Hagen, velges for 1 år, 2007 – 2008.

Varamedlemmer:

 • Per Morten Hektoen, velges for 2 år, 2007 – 2009.
 • Helge Kokkvold, velges for 1 år, 2007 – 2009.

Valg av arbeidsgruppe til Lederforum:

 • Petter Gullikstad, leder, 2007 – 2008.
 • Wenche Vikan Ligård, medlem 2006 – 2008
 • Jon Ola Kroken, medlem, 2006 – 2008.
 • Stein Solbu, nytt medlem, 2007 – 2009.

Valgkomitè (utpekes blant styremedlemmer som trer ut av styret):

 • Ola Grønn-Hagen - 1 år
 • Morten Sandbakken - 2 år
 • Inge Rune Wahlstrøm - 3 år

Revisorer:

 • Petter Gullikstad
 • Jan Ivar Rekstad

Arbeidet i FNF har det siste året har vært knyttet til to hovedområder:

 1. Riksvei 3 – her har vi bevisst brukt organisasjonen Riksvei 3 Forum for å fronte saken i faglige og politiske fora. Samtidig har vi aktivt brukt pressen for å fortelle hva næringslivet mener om situasjonen.
 2. Flyruten Røros – Oslo – i denne saken har vi selv deltatt i en arbeidsgruppe som bla. har fått utarbeidet en faglig rapport om regionen og flybehovet. Denne underbygger våre krav. Vi har møtt både statssekretær og statsråd og har et godt håp om at i neste anbudsrunde, fra 2009, vil vi få et bedre flytilbud.

Av øvrige saker vil vi nevne at prosjektet "Flytt Hit"har engasjert oss i arbeidet med å vise fram hvilket næringsliv og arbeidsmuligheter regionen har. Vi har på eget initiativ kartlagt behovet for arbeidskraft. Fjellregionen kan nå tilby ca 50 ledige jobber i en rekke bransjer.

Kompensasjonsfondet for Fjellregionen vil i høst ha betydelige midler som næringslivet kan benytte til fellestiltak. Vi vet at det er flere interessante søknader under utarbeidelse. Nå må alle gode ideer settes ut i livet, slik at næringslivet får benyttet det som er næringslivets penger.

FNF har tatt initiativet til kurs i engelsk for profesjonelt bruk i høst. Kontakt Tynset Næringshage ved May Tove Dalbakk for påmelding.

FNF's Arbeidsgruppe Lederforum har lagt planene for det neste året:

25.-26. oktober 2007 på Savalen Tema: "Resultatskapende Personalledelse"

10.-11. april 2008 på Røros Tema enda ikke avklart.

Sett av dagene (fra lunsj torsdag til og med lunsj fredag.

FNF har hatt en betydelig tilgang av medlemmer. Vi passerte 100 medlemmer i juni, og kan nå med rette si at vi representerer næringslivet vårt. De nyeste medlemmene er Røros Flyservice AS, Bergstaden Hotel Røros AS, Hotel Røros AS (eiendom), Quality Hotel Røros AS (drift), Isola Holding AS (for Røros Bruk AS og Røros Trevare AS), Tamnes Transport AS og Idrettsparken Hotell og Vandrerhjem AS.

Vi ønsker dere alle en god og fortjent sommerferie!

Med vennlig hilsen
Styret i Fjellregionen Næringsforum

Nils P. Hagen
Arild Hagen
Ingrid Svendsen
Ole Eliassen
Gunn Hvamstad
Per Morten Hektoen
Helge Kokkvold

Materialbanken AS i Vingelen ble tirsdag 19. juni utropt som den første prisvinneren av Innlandets trepris. Innlandets trepris er opprettet av fylkestingene i Hedmark og Oppland, og prisen består av 50.000 kroner, kunstverk og diplom. Gratulerer ! Mer om prisoverrekkelsen kan leses her Innlandets trepris 2007

Innovasjon Norge og Fjellregionen Næringsforum setter i samarbeid med BI opp kurset Styrelederen. Primærmålgruppen er styreledere i små og mellomstore bedrifter og personer med styreerfaring som har ønske om å bli styreleder.

Styrelederen har et omfang tilsvarende Styrekompetanse. Kurset går over 5 dager, fordelt på 2 samlinger.

Første samling går over 2 dager, og er satt til 10. og 11. september 2007. Andre samling går over 3 dager, og er satt opp 17.- 18. og 19. oktober 2007.

Kursholder
Kjell Standal, en av norges beste kursledere på dette feltet. Han har også skrevet flere bøker om temaet.

Emner

 • Styrelederrollen i historisk perspektiv
 • Aksjelovens bestemmelser om styrelederrollen
 • Styreleder som premissleverandør for styrets arbeid
 • Styreleders rolle overfor daglig leder
 • Eiernes krav og forventninger
 • Valg av styreleder, forberedelser til vervet
 • Styreleders samspill med valgkomiteen
 • Styrelederrollen
 • Det effektive styret, teambygging
 • Strategi i styrearbeidet, strategiske prosesser
 • Styrets håndtering av risikostyring
 • Nettverksbygging
 • Styrets egenevaluering
 • Fremtidens styrer

Eksamen
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave, løst av grupper på inntil tre deltakere

Pris
Opprinnelig var egenandelen satt til 5500,- inkludert en subsidiering fra Innovasjon Norge Hedmark. I tillegg så har 3 av bankene i fjellregionen stilt med 10.000.- hver, dvs en sponsing på kr. 1.200.- på kursavgiften pr. deltaker om det blir 25 stk. Vi regner derfor med at deltakerne må betale en egenandel på kr. 4.300,-.

Påmelding til: britt.skjold@bi.no