nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Næringshagen på Tynset gjentar sukseen fra i fjor høst med fagdager i økonomi, både beregnet på økonomibransjen selv og bedrifter forøvrig. Sist deltok over 120 kursdeltakere. Høstens tilbud gir autorisasjonspoeng og er fastsatt til uke 44 med følgende dager og tema:

27. oktober: Merverdiavgift
28. oktober: Lønn og personal
29. oktober: Regnskapsforståelse med rapportering

Nærmere informasjon om kursene følger over ferien og på www.nnø.no.

fjellregionenNæringshagen i Nord-Østerdal, Røros Ressurs og Regionsrådet for Fjellregionen kartlegger nå næringslivets, det offentliges og innbyggernes behov for høgskoleutdanning i Fjellregionen. Spørreundesøkelsen tar 5 minutter å besvare og det må gjerne gjøres anonymt.

https://www.questback.com/tynsetnringshageas/qyuem4rsxm/

nils-hagen2NiF v/styreleder Nils P. Hagen oppfordrer styret i Folldall Eiendom as til åpenhet ved rørende innsynssaken som lenge har versert mellom selskapet og Ståle Støen, Folldal SV. Hagen mener dessuten det er flere grunner til ikke å gjøre om Folldal Eiendom as og Folldal Vekst as til kommunale foretak.

pdfØstlendingen 20062009.pdf

NAV-kontorene i Os, Tolga, Tynset, Alvdal Folldal og Rendalen vil sammen med Internasjonalt Råd i Tolga og Tynset invitere til et møte med informasjon, utveksling av positive erfaringer og nyttige tips om ansettelse av innvandrere.

Sted: Malmplassen Gjestegård, Tolga
Tid: Tirsdag 26.mai kl 13.00 - 16.00

Det tilfører bedriften en kompetanse som tenker annerledes i et marked hvor alle tenker likt.

  • Hvilke fordeler kan din bedrift få ved å ansette en innvandrer?
  • Hva hindrer dere i å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn?

NAV har virkemidler og tilskuddsordninger dersom din arbeidsplass stiller arbeidsplasser til rådighet for denne gruppen..

Program

  • NAV orienterer om virkemidler og tilskuddsordninger v/Arnt Hove fra NAV Tynset.
  • MESKANO: "Hva kreves når man skal stille med en arbeidsplass for en innvandrer?"
  • En bedrift forteller om sine erfaringer med innvandrere som en ressurs i sin arbeidsstokk
  • Spørsmål og synspunkt fra dere

Møteleder er Marit Gilleberg fra Placement-prosjektet i Tolga Kommune.

Sted: Malmplassen Gjestegård, Tolga
Tid: Tirsdag 26.mai kl 13.00 - 16.00

Sett av tid for nyttig informasjon om tilgjengelig arbeidskraft i din bedrift.

Velkommen!

røros-lufthavnDet nye flyrutetilbudet, med to daglige avganger mellom Røros og Oslo, har allerede etter tre uker passert fjorårets trafikktall for hele april med 30 prosent. Både reiselivsnæringen og resten av næringslivet jubler over det nye tilbudet. NiF har sendt et brev til Samferdselsdepartementet hvor tilbudet og regulariteten applauderes og hvor viktigheten av en stabil løsning poengteres. Det pekes videre på hva regionen bidrar med for å få god trafikk på flyruta.

pdfBrev til Samferdselsdep statsråden april 2009.pdf