nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

SIVA har inngått avtale med Næringshagene i Norge om å tilrettelegge og gi støtte til internasjonalsering for bedrifter utenfor sentrale strøk. Vi håper du tar deg tid til å svare på denne enkle behovsundersøkelsen for å best kunne tilrettelegge tilbudet for nettopp bedriftene i næringshagenettverket.

På forhånd takk for hjelpen! Med vennlig hilsen Næringshagene i Norge Tove K. Gulbrandsen prosjektleder - internasjonalisering

For å delta i undersøkelsen klikk her

oddvar-austbøUnni Garnes sa i sommer opp sin stilling som sekretær for Næringsforumet. Oppdraget ble lyst ut og 7 søkere meldte seg. I september inngikk styret i NiF kontrakt med Vingelen Næringsselskap (VNS) v/Oddvar Austbø som fom 1. oktober overtar sekretærfunksjonen. VNS har idag 4 ansatte.

Austbø har utdanning fra UMB (NLH) innen teknikk og økonomi. Tilleggsutdanning i organsiasjon og ledelse. samt styrekompetanse i og II og prosjektarbeid fra BI. Erfaring fra arbeid i skoleverket, bank og finans, næringssjef og arbeid med utviklingsprosjekter innen samfunns- og næringsutvikling som seniorådgiver i Norges Vel.

Vi ønsker Oddvar og hans medarbeidere lykke til med oppdraget for NiF!

Etter at det ble to daglige flyavganger til og fra Røros lufthavn har flytrafikken i snitt økt med 60 % sammenlignet med 2008. Det som er spesielt gledelig, er at man i større grad ser at flyruten blir brukt av lokalbefolkning og spesielt lokalt næringsliv. Tilveksten er god, spesielt med tanke på at vi er i en periode med finanskrise, forteller lufthavnsjef Stig Moen ved Avinor Røros. Avinor Røros lufthavn og Røros flyservice har nå tatt ansvar for å etablere en hangar på flyplassen, dette for å sikre flytilbudet med dagens rutetider. Dette er ett spleise lag hvor Avinor dekker grunnarbeider og asfaltering, mens flyservice kjøper inn hangar og drifter denne. Dette blir ett meget viktig tilbud for flyselskapene som innehar anbudsruta til Røros.

xlsFlytrafikk april-juli 08-09.xls

bergesenNæringsforumet, Regionrådet og NHO inviterer til storstilt valgkampmøte om næringsutvikling i Kulturhuset på Tynset onsdag 26. august kl 1930. NHO's direktør Finn Bergesen har nå bekreftet sin ankomst og alle partiene vil være representert med bl.a. stortingspolitikere fra næringskomiteen. NiF oppfordrer næringslivet til å møte opp, dette blir en sjelden anledning til å møte topptunge aktører til debatt på Tynset knappe 3 uker før valget.

pdfArbeidets Rett 27 juli 2009.pdf
docInvitasjon valgdebatt.doc

nifNiF søker etter person/firma til å drive foreningens sekretariatet, som har ansvaret for administrasjon og økonomi i foreningen. Omfanget av oppgaven er ca. 200 timer i året til faste oppgaver. Vi søker etter person/firma med administrativ erfaring og mulighet for fleksibel arbeidstid. Spørsmål om oppdraget kan rettes til styreleder

Nils P. Hagen (450 05 840). Søknadsfrist: 10. august.

docSekretariatsoppgaver NiF.doc