nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Antall passasjerer som bruker Røros fortsetter å øke jevnt. Se grafen under for å følge med på utviklingen.

Flytrafikk 2008-2010.png

Oppdatert informasjon om nytt styre og referat fra årsmøtet vil bli lagt ut etter påsken. Da kommer også den neste artikkelen om ledelse fra Dag Aadne Sandbakken.

I forhold til februar 2009 har det vært over 100% økning i passasjertall og avgangen til Stockholm er blitt veldig populær. Under finnes link til artikkel i Retten med flere hyggelige tall.

pdfArtikkel i Arbeidets Rett om flytrafikken på Røros i februar.pdf

Kollektivtilbudet på strekningen Trondheim - Røros er idag langt dårligere enn tilsvarenede tilbud for andre deler av Sør-Trøndelag. Fra den 01. mai blir det dessverre enda dårligere når Østerdalsekspressen etter all sannsynlighet blir lagt ned. Kollektivtilbudet er et fylkeskommunalt ansvar og det er fylkespolitikere og fylkesadministrasjonen som må gjøre nødvendige vedtak for å få et bedre kollektivtilbud.

En arbeidsgruppe med representanter for lokalt næringsliv og lokale politikere har gått sammen for å se på hvordan man best kan angripe denne situasjonen. Næringsforum i Fjellregionen er med i denne arbeidsgruppa og jobber aktivt for å opprettholde og helst utvide kollektivtilbudet.

Leder i Østlendingen 24. feb om viktigheten av kollektivt transporttilbud finner du her